300
GIẢI THƯỞNGDANH GIÁ
  • Đạt hơn 300 giải thưởng uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế

  • Gồm 40 giải thưởng về kiến trúc và công trình xanh, 18 giải thưởng về dịch vụ điểm đến, 5 kỷ lục Việt Nam, hơn 200 giải thưởng về du lịch – lữ hành, 11 giải thưởng về các hạng mục khác.