Flamingo Forest City

Overview

  • Nhân rộng mô hình biệt thự xanh và căn hộ xanh trên cao trong lòng thành phố;
  • Kiến tạo không gian sống mà ở đó con người là trung tâm, gần gũi, giao hòa với thiên nhiên;
  • Tái định nghĩa về không gian sống đích thực.
VISIT WEBSITE
Urban Projects