Flamingo LandReal estate

Overview

  • Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Flamingo (Flamingo Land) là công ty thành viên của Flamingo Holding Group;
  • Những vùng đất có dấu chân Flamingo nổi bật với những công trình xanh theo tiêu chuẩn quốc tế;
  • Gắn liền với kiến trúc xanh và phong cách “Forest in the Sky - Rừng xanh trên cao”;
  • 3 dòng sản phẩm đẳng cấp: Villa – Condotel; Villa; dòng sản phẩm Phố thị;
  • Flamingo Land sở hữu 40 giải thưởng hàng đầu thế giới dành cho các dự án bất động sản, các công trình xây dựng.
VISIT WEBSITE
Real estate