Flamingo Loyalty

Overview

  • Là ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Flamingo;
  • Tích điểm cho khách hàng sau mỗi lần sử dụng dịch vụ trong hệ thống của Flamingo và tiếp tục được tích lũy hoặc trừ tiền trong những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo;
  • Đề cao lợi ích và sự trải nghiệm của khách hàng;
  • Nâng tầm dịch vụ và thương hiệu Flamingo.
VISIT WEBSITE
LOYALTY